Κωνσταντίνος Νίκου

Κωνσταντίνος Νίκου – Virtual Tour Έκθεσης “Yearning for truth”

Στέλλα Καπεζάνου - Baby one More Time

Στέλλα Καπεζάνου – Virtual Tour Έκθεσης “Baby One More Time”

Γιάννης Ευθυμίου – Έκθεση Ζωγραφικής

Γιάννης Ευθυμίου – Virtual Tour Έκθεσης Ζωγραφικής

Έλενα Κυρκιλή: Surfacing the scenes within

Έλενα Κυρκιλή: Virtual Tour Surfacing the scenes within