Βασίλης Γκούμας – Στα σαράντα κύματα

«Ζωτικός Χώρος»
Σπύρος Κωτσαλάς