Φωτογραφία

Υπενθύμιση: Τρέχουσες εκθέσεις και ξενάγηση στη Γκαλερί Ευριπίδη

Υπενθύμιση: Τρέχουσες εκθέσεις και ξενάγηση στη Γκαλερί Ευριπίδη 150 150 Evripides Art Gallery

Συνεχίζονται με επιτυχία μέχρι τις 24 Μαρτίου 2017 στη Γκαλερί Ευριπίδη, η Έκθεση ζωγραφικής του Μίλτου Παντελιά «Πτυχώσεις Μνήμης» και
η Έκθεση Φωτογραφίας του Νίκου Βαβδινούδη «Faces+Masks».

read more