φωτεινά κουτιά

Έκθεση στο Art Shop: light boxes – φωτεινά κουτιά της Μαρίας Γιαννακάκη από τις 15 Ιουνίου 2017!

Έκθεση στο Art Shop: light boxes – φωτεινά κουτιά της Μαρίας Γιαννακάκη από τις 15 Ιουνίου 2017! 150 150 Evripides Art Gallery

Στο Art Shop της Evripides Art Gallery παρουσιάζονται από τις 15 Ιουνίου 2017 τα lights boxes της Μαρίας Γιαννακάκη.

read more