Εγκαίνια: Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 στις 20:00
Διάρκεια Έκθεσης: 8 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2018