Διάρκεια Έκθεσης: 14- 30/04/2022

Evripides Art Gallery - καλλιτέχνης Βασίλης Γκούμας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991.

Εισήχθη Πρώτος (1ος) στο Τµήµα Εικαστι¬κών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών το 2009, στην κατεύθυνση της Ζωγραφικής, από όπου αποφοίτησε µε άριστα το 2015 (Ε΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής µε καθηγητή το Μιχάλη Μανουσάκη).

Έχει συμμετάσχει σε πολλές οµαδικές εκθέσεις και έργα του βρίσκονται σε αρκετές ιδιωτικές συλλογές.