Μέσα από ό,τι –με πόνο νοσταλγίας- παριστάνει και με τον τρόπο που εκφράζει, όσα και όπως τα υπαινίσσεται, ο Βασίλης Γκούμας θέτει «επί του τύπου των ήλων» μιας αρχαίας «γραφής», τις βάσεις για να ξαναβρούμε μέσα από μια δική μας βεβαίως ανάλογη γλώσσα, τα ουμανιστικά νοήματα και την πνευματικότητα της εικόνας «που απέλειπε», καθώς θα έλεγε και ο ποιητής
– Αθηνά Σχινά
Κριτικός & Ιστορικός Τέχνης

about

He was born in Athens in 1991, where he lives and works. He was introduced First (1st) in the Department of Fine Arts of ASKT in 2009, in the direction of Painting, from where he graduated with honors in 2015 (ED Painting Workshop with professor Michalis Manousakis). He attended the First Sculpture Laboratory with Nikos Tranos as Professor, and the First Engraving Laboratory with Mary Schoinas as Professor. He has participated in many group exhibitions and his works are in several private collections.

Evripides Art Gallery - καλλιτέχνης Βασίλης Γκούμας

exhibitions