Διαδρομές και αναμνήσεις, όπως η ζωή μας χαρίζει. Τετράγωνο σχήμα το σπίτι μου, σκοτάδι οι πλευρές του. Πορεία, κύκλοι εφαπτόμενοι, σύντροφος ο χρόνος. Μια οπή, φως. Η κόρη του ματιού σαν γη από ψηλά εφαρμόζει. Με την εικόνα του Θεού στο βλέμμα και τη ζωή δώρο πλάθω τον κόσμο μου
– Μιχάλης Μαδένης

about

Μichalis Madenis was born in Komotini in 1960. He studied at the Athens School of Fine Arts (1985-1990), where he received a scholarship from IKY. His teacher in the first year was Triantafillos Patraskidis and later Panagiotis Tetsis, he graduated with honors from his laboratory. He continued his postgraduate studies at the Free Academy of Arts in Hague (De Vrije Akademie voor Beeldende Kunste). In the first year, he studied with a Royal Scholarship of the Dutch Government, with  professor Bob Bonis, where he excelled, and  for the next two years, with a scholarship from State Scholarship Foundation (Ι.Κ.Υ).  He worked for the educational program of the National Gallery (2006-2017), as the head of the children’s laboratory. His artworks are in the National Gallery, Greek Parliament, Bank of Greece, Vorre Museum, Frisira Museum, Historical Archive – Museum of Hydra, Alexandroupolis Municipal Gallery, Konstantinos Karamanlis Foundation as well as public and private collections in Greece and abroad. From 1990 until today, he has taken part in many group and solo exhibitions.

exhibitions