Οι εκθέσεις μας συνοδεύονται
από καταλόγους με τα έργα
των καλλιτεχνών, οι οποίοι
μπορούν να βρεθούν στην γκαλερί.

Κατάλογοι

Οι εκθέσεις μας συνοδεύονται από καταλόγους με τα έργα των καλλιτεχνών, οι οποίοι μπορούν να βρεθούν στην γκαλερί. Ορισμένοι από αυτούς κυκλοφορούν και σε ηλεκτρονική μορφή:

Καλλιτέχνες

Πολλοί είναι οι καταξιωμένοι
καλλιτέχνες που μέχρι σήμερα
έχουν εκθέσει έργα τους
στην γκαλερί.

Evripides Gallery

Γκαλερί Ευριπίδη
ένας χώρος όπου
η υψηλή αισθητική και η τέχνη
συνυπάρχουν αρμονικά.